Privacy Policy (Fi)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
1. Rekisterinpitäjä
Tomi Räsänen
Langstrasse 126
64546 Mörfelden-Walldorf, Saksa

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tomi Räsänen
Langstrasse 126, 64546 Mörfelden-Walldorf, Saksa
Sähköposti: tomi(at)rasanen.de

3. Rekisterin nimi
Rasanen.de:n uutiskirje

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään rasanen.de-blogiin liittyvään viestintään. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Ylläpitäjä voi lähettää tilaajille tietoja uusista artikkeleista, sivuista, partnereista ja tarjouksista.

5. Rekisterin tietosisältö
Rasanen.de:n uutiskirje sisältää seuraavat tiedot:
•    Etunimi, Sukunimi
•    Sähköpostiosoite
•    Muut henkilön vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rasanen.de:n ilmoittautumislomakkeen kautta.

7. Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla henkilölillä. Henkilöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Vaitiolovelvollisuus koskee myös rasanen.de:n käyttämiä alihankkijoita.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa Rasanen.de:n uutiskirjeen jäsenyytensä ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.

Lopettamisilmoitus voidaan tehdä osoitteessa rasanen.de tai jokaisesta viestistä löytyvästä peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Share it